Εγγραφή σε πρόγραμμα σπουδών

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα βρίσκονται αποκλειστικά στη βάση δεδομένων του Κ.Δ.Β.Μ. Easy Education και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους εξής σκοπούς: Την δυνατότητα διαρκούς ελέγχου γνησιότητας όλων των τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων κατάρτισης, την ενημέρωσή σας για νέα προγράμματα που πρόκειται να υλοποιηθούν αλλά και για κάθε είδους δράσεις του Κ.Δ.Β.Μ. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος ή τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στο πρόγραμμα συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το κέντρο Easy Education για τους ανωτέρω σκοπούς. Κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και κάθε υποψήφιος διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και εναντίωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω Κανονισμό. Εάν επιθυμείτε την οριστική διαγραφή των προσωπικών σας δεδομενων μπορείτε να το αιτηθείτε γραπτώς στο dikaiomastilithi@easy-education.gr