ΑΙΤΗΣΗ Voucher Επιστημόνων

Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε πεδία χωρίς *


Ειδικότητα*

Απόφοιτος*

Επίπεδο Γνώσης Αγγλικών*

Εργασιακή Κατάσταση

*Προσοχή ΔΕΝ δικαιούνται το επίδομα (600€) μισθωτοί , αναπληρωτές, δημόσιοι υπάλληλοι,άνεργοι

Επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης*

Νομός *

Περιφέρεια *